Prof. Günnur Deniz

Günnur Deniz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisans eğitimini 1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1990 - 1994 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) bursu kazanan Günnur Deniz Liverpool Üniversitesi, İmmünoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayarak, 1994 yılında immünoloji doktora derecesini almıştır. 1995 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent, 2002 yılında ise immünoloji profesörü olarak Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde (DETAE) çalışmalarına devam etmiştir. 2002 yılından beri Aziz Sancar DETAE İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte olan Günnur Deniz, 2005 - 2009 yılları arasında Aziz Sancar DETAE müdür yardımcılığı görevini yürütmüş, 2009 yılından itibaren ise enstitü müdürlüğüne atanmıştır. 2006 - 2019 yılları arasında Türk İmmünoloji Derneği Başkanlığını yürütmüştür ve derneğin halen yönetim kurulu üyesi ve akan hücre alt grup başkanlığını yürütmektedir. İmmünoloji Anabilim Dalında 1995 yılından beri her yıl akan hücre ölçer uygulamalı eğitimlerinin düzenlenmesine öncelik etmiştir.  İsviçre Allerji ve Astım Enstitüsü, Harvard Medical School İmmünoloji Bölümü ile ortak çalışmaları devam eden Günnur Deniz başlıca doğal öldürücü hücrelerin tanımlanması, fonksiyonları ve bu hücrelerin farklı otoimmün, allerjik hastalıklardaki rolleri, immün yetersizlikler ve immünohematoloji alanında çalışmalar yürütmektedir. Türk İmmünoloji Dergisi editörlüğünü yürüten Günnur Deniz, ulusal ve uluslararası birçok kongre organizasyon komitelerinde gerek komite üyesi gerekse kongre başkanı olarak yer almıştır ve 2021 yılında düzenlenecek olan Avrupa İmmünoloji kongresinin de başkanıdır. Çok sayıda bilimsel yayını ve çalışması bulunmaktadır.