*  Genetik yatkınlık, bir tür veya popülasyon içindeki tek bir organizmanın olası fenotipik gelişimi üzerinde etkili olan genetik farklılıklarını ortaya koyan özellikler toplamıdır. 

*  Söz konusu karakteristik olgu, kişilerin sağlık durumlarıyla ilişkili metabolik faaliyetlerinin genetik altyapısına işaret eden, egzersiz veya beslenme gibi belirli çevresel ya da yaşam tarzı faktörleri tarafından tetiklenebilen bir tabloyu bize sunmaktadır. 

*  İşte bu noktada çeşitli moleküler analizler ile bireylerin genotipik özelliklerine  ulaşmak mümkün olmaktadır.

*  Bu alanda mevcut en kapsamlı analizi (3 farklı panel ve 90 farklı gen) en düşük maliyetle yapıyoruz. 20 senelik tecrübe, Ar-Ge çalışmalarımız ve literatür bilgisi göz önüne alınıp Türk toplumuna özgü bu alandaki ilk genetik analizler gerçekleştirilmiştir

*  Herkesin beslenme şekli, yaşam tarzı, biyokimyası ve genetik alt yapısı farklıyken aynı beslenme tarzını uygulaması alması baştan hatalı gibi gözükmektedir. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Genetik bir çeşitlilik genler bireylerin arasında farklılık (polimorfizm) göstermesi, herkesin bazı genlerindeki farklılıkların besinleri kullandığında farklar yaratması, metabolik aktiviteyi ve sağlığı etkileyebilir. Bu bireysel farklılıklar, besinlerden her bireyin nasıl etkilendiğini de belirler. 

* Yiyecekleri hangi ölçüde sindirebildiğimiz ve ne kadarını kullanabildiğimiz açısından farklılık taşırız.

* İşte tam bu noktada; beslenme genetiği kavramı altında ortaya konulan bilim dalı ile gen diziliminde bir varyasyonun olup olmadığı öğrenilebilir ve beslenme programı tercihi ile hastalık riskini azaltmak mümkün olabilir. 

* Hem sağlıklı yaşam, hem de ideal vücut kompozisyonunu yakalama veya var olanı koruma amacıyla olsun, hazırlanan tüm diyet programlarının kişinin bireysel gereksinimlerine göre oluşturulması, uygulamanın başarıya ulaşması bakımından son derece önemlidir.

 * Genetik yapınıza, yaşınıza ve cinsiyetinize göre oluşturulan detaylı dökümler, diyetisyeninizin size en uygun beslenme programının hazırlanması açısından çok kıymetli veriler sunmaktadır.

*  GENOFINE,  “32 Gen Obezite” hedefli analiz, ile bireylerin aminoasit, yağ, karbohidrat metabolizmalarının yanı sıra hücreler arası besin alış-verişine ilişkin profillerinin belirlenmesi ile diyetisyeninize ulaşan bilgiler eşliğinde genleriniz size özel beslenme planına karar verilebilmesine ve daha verimli kilo kontrolü ile daha sağlıklı bir vücuda kavuşmanıza yardımcı olabilecektir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

*  Özellikle atletik performans üzerinde etki edebilecek genler hakkında yapılan araştırmalar günümüzde ön plana çıkmaktadır.Çünkü genetik bir çeşitlilik yani genlerin bireyler arasında farklılık (polimorfizm) göstermesi, metabolik aktiviteyi etkileyebilmektedir.

*  Sporda potansiyeli ortaya koyan genetik yapı, antrenman beslenme ve diğer faktörlerle beraber en önemli  rollerden birini  oynamaktadır. Ancak genlerimiz sınırlı performans sağlamamıza da yol açabilmektedir.

*  GENOFIT, “42 Gen - Sportif Performans ve Atletik Yatkınlık”,  ile bireyin daha etkili ve farklı olmasını sağlayan gizli kalmış yetenekleri ortaya çıkartılabilir, kas ve kemik yapısı, kas hasarı ve iyileşme sürecine yaklaşım, total vücut enerjisinin korunumu, yağ/glikoz metabolizmasının düzenlenmesi ve enerji dengesiyle ilgili olabilecek yolaklarda yer alan genlerdeki değişimlerin ifade edilebilmesi sayesinde genleriniz ile bağlantılı olarak spor koçunuz size daha verimli bir program belirleyebilecektir.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* Bireylerin genetik altyapılarının etkileri ile ruhsal denge, stres ve davranış biçimleri arasındaki bağlantı yıllar boyunca yapılan özenli araştırmalar ile kanıtlanmıştır.

* GENOFEEL kapsamında bulunan ve Türk toplumuna özgü 16 Gen varyasyonunun çalışılması sayesinde, bireylerin ruhsal problemlere ve anomalilere yatkınlığı, algı, dikkat, reaksiyon potansiyeli ve depresyona eğilim profilleri gibi emosyonel davranış ve tepki biçimlerini ortaya çıkaracak sonuçlar elde edilebilmektedir. Böylelikle gen altyapınızdan yola çıkarak alanının uzmanları eşliğinde genleriniz adeta duygudurum koçunuz gibi size destek olabilecektir.

 

                                                                                                           Prof. Dr. Ümit ZEYBEK