Değerli Muhataplarımız,

Şirketimiz bilgi güvenliğine büyük önem vermektedir. İş bu gizlilik sözleşmesi Fatma Deniz, La Mer & La Santé,  https://www.lamerlasante.com internet sayfasını ifade eder.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sayfasında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Fatma Deniz, La Mer & La Santé, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik ve ticari bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

İletişim, teklif alma veya internet sitesi üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri örneğin: isim-soyadı, yaş, boy, cinsiyet, kullanılan ilaç isimleri, telefon, e-posta, adres ve sair veriler Fatma Deniz, La Mer & La Santé web sayfası/internet sitesi üzerinden vermeleri gerekebilir.

Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu sitelerimizin kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu İnternet Sayfasını Ziyaret Danışanlarımız, Ziyaretçilerimiz Aşağıdaki Genel Şartları Kabul Etmiş Varsayılmaktadır

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Barbaros Mah. Ardıç Sok. C6 Blok No:8 C İç Kapı No:22 Ataşehir/İstanbul  adresindeki Fatma Deniz’e (La Mer & La Santé) aittir ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Danışanlar/Kullanıcılar) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve taahhüt ederler.

Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Fatma Deniz, La Mer & La Santé veya işbirliği içinde olduğu kurum/kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir.

Topladığımız kişisel bilgiler Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ile ilgili bilgi vermek, en son hizmet, içerik, duyurular ve etkinlikleri iletmek için de kullanılabilir. İşlemiş olduğumuz veriler Fatma Deniz, La Mer & La Santé, danışanlarını, müşterilerini, ziyaretçilerini ve diğer paydaşlarını bilgilendirmeye olanak vermektedir. Ayrıca, hizmetler, içerik ve reklamların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Gerekli görürseniz iletişim listesinden çıkmak isteyebilirsiniz, tercihler üyeler tarafından güncellenir. İstenildiği takdirde iletişim listesinden, ayrılmak mümkündür. İletişim listesinden çıkmak, bilgilerinizi güncellemek veya bilgilerinizin silinmesini istemek için Veri Sorumlusu olarak şirketimize başvurabilirsiniz.

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Fatma Deniz, La Mer & La Santé, İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından Gizlilik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, İnternet sayfası dâhilinde başka sitelere link verebilir. Fatma Deniz, La Mer & La Santé, link vasıtasıyla erişilen sitelerin bilgi güvenliği, veri güvenliği, gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Verilen linklerle şirketimizin doğrudan veya dolaylı bir bağı olması gerekmez.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, Fatma Deniz, La Mer & La Santé, bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Fatma Deniz, La Mer & La Santé, İş bu Gizlilik Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Fatma Deniz, La Mer & La Santé, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda Belirtilen Sınırlı Durumlarda Şirketimiz İşbu "Gizlilik Sözleşmesi" Hükümleri Dışında Kullanıcılara Ait Bilgileri Üçüncü Kişilere Aşağıdaki Durumlarda Açıklayabilir

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,

Şirketimizin kullanıcılarla akdettiği Fatma Deniz, La Mer & La Santé, Gizlilik Sözleşmesinin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,

Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Web sitesi formları aracılığı ile elde etmiş olduğumuz kişisel veriler Danışman/teparist/doktor/ fitoterapist/psikolog/eğitmenlere işlerini yapabilmeleri amacıyla aktarılacaktır.

Tarafların Veri Güvenliğiyle İlgili Tüm Tedbirleri Almaya Özen Gösterilmesi Gerekmektedir Bu Konudaki Şartlarımız

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, kendisine emanet edilen kişisel verileri gizli tutmayı, kişisel verileri bir sır saklama sorumluluğu olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, kullanıcılar ve kullanıcıların internet sitesinin kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, şirket  web sayfasını kaç kişinin kullandığını, bir kişinin şirket  web sayfasını hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından web sayfası/İnternet sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. 

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından web sayfası için toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak toplanır, işlenir, güncellenir ve silinir. Kişisel bilgilerinizi her zaman adil, şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde kullanır. Kişisel verilerinizi iş amacıyla kısıtlı olarak kullanılır. İşlenen kişisel verileri yasal gerekçelerle saklanır ve gerekli süreler sonunda imha edilir.

İnternet Sayfası Kullanımında Tarafların Sorumlulukları Hakkında

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, fiyatlar ve sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Fatma Deniz, La Mer & La Santé sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 

Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. Kullanıcı, siteye üye olurken vermiş olduğu eksik ve yanlış bilgi dolayısıyla uğrayacağı zararlardan sadece kendisinin sorumlu olacağını, yanlış bilgi vermesi durumunda sorumlu olacağını beyan ve kabul eder.

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Kullanıcı, bu bilgilerin toplanmasını kabul eder. 

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse, mercilerle bu bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

İnternet Sayfasının Kullanımından Doğan Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda, kullanıcı, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ‘nden talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

Gizli Bilgi Ve Kişisel Veri Kullanımı Hakkında

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı, tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan Fatma Deniz, La Mer & La Santé, ‘nin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini paylaşmasına bu bağlamda elektronik ileti almaya onay verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Fatma Deniz, La Mer & La Santé,  bünyesinde danışan, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kullanıcı, işbu sözleşme ile vermiş olduğu onayı, hiçbir gerekçe açıklamaksızın iptal etmek hakkını sahiptir. İptal işlemini Fatma Deniz, La Mer & La Santé, derhal işleme alıp, 3 (üç) işgünü içerisinde kullanıcıyı elektronik ileti almaktan imtina eder. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere yetkisiz erişim yasaktır. Kişisel verilere yetkisiz erişenler, kişisel verileri ifşa edenlere karşı hukuki işlemler başlatılır.

Garanti Vermeme

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

Kayıt Ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Fatma Deniz, La Mer & La Santé, sorumlu tutulamaz.

Mücbir Sebepler

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, pandemi, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

Sözleşmenin Bütünlüğü Ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Fatma Deniz, La Mer & La Santé  e-posta adresi ve kullanıcının formda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcının belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Fatma Deniz, La Mer & La Santé, tarafından websayfası/internet sitesi için toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim yasaktır. Şirketimizde veriler teknik, teknolojik, fiziki, idari, metodolojik önlemlerle korunur. Kişisel veriler şirketimizin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz, şirketimizin yazılı izni olmaksızın, yetkilendirilmeksizin kişisel verilere/ticari verilere yetkisiz erişim sağlayanlarla ilgili hukuki işlemler başlatılır. 

Şirketimizin websayfası/İnternet sitesindeki bilgiler iyi niyetle siteye eklenmiştir ve sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Belirli amaçlar için sadece bu bilgiler temel alınamaz ve bu bilgilerin doğruluğu ya da eksiksiz olması konusunda hiçbir beyanat ya da garanti verilmemiştir. Şirketimiz yetkisiz erişimlerden doğacak maddi manevi tazminat davası haklarını saklı tutar.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Kartal) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Lütfen, ulusal ve uluslararası veri güvenliği mevzuatına uygun hareket ederek yasal amaç ve ölçülü olarak veri kullanınız. Kişisel Veri Güvenliği Politikalarımızı, Bilgi Güvenliği Politikamızı, Aydınlatma Metnimizi ve bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

 

İlk Yayım Tarihi: 26.07.2021