EğitimBilgileri

Doktora:BezmiâlemVakıfÜniversitesi,SağlıkBilimleriEnstitüsü,FarmakognoziVeDoğal ÜrünlerKimyası (Dr),Türkiye 2021 -DevamEdiyor

Lisans: BezmiâlemVakıfÜniversitesi,EczacılıkFakültesi,Türkiye 2016 -2021

Araştırma Alanları:

SağlıkBilimleri,Eczacılık,MeslekBilimleri,Farmakognozi

Akademik Unvanlar / Görevler :

AraştırmaGörevlisi,BezmiâlemVakıfÜniversitesi,EczacılıkFakültesi,EczacılıkMeslekBilimleriBölümü,2022 -Devam Ediyor

Verdiği Dersler:

FarmasötikBotanikUygulamaları,Lisans,2021 -2022

PharmacognosyLaboratory I ,Lisans,2021 -2022

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

I. Variations in Chemical Compositions and Biological Activities of Artemisia vulgaris L. (Common Mugwort) Essential Oils at Different Growth Stages Demirbolat I., İNAL E.,ULUSOYŞ.,KARTALM. JOURNALOF ESSENTIALOILBEARINGPLANTS, cilt.25, sa.2, ss.393-402,2022 (HakemliDergi)

Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler:

Alzheimer Hastalığı ve Doğal Kaynaklı Bileşikler Ulusoy Ş.,KartalM., İnalE. TürkFarmakopeDergisi, cilt.6, sa.2, ss.56-74,2021 (HakemliDergi)

Pektinin Kimyasal Yapısı, Özel ikleri ve Ekonomik Önemi: Eczacılık ve Kozmetikte Kul anımı İnalE.,KartalM.,Ulusoy Ş. TürkFarmakopeDergisi, cilt.6, sa.3, ss.29-44,2021 (HakemliDergi)

Bilimsel KuruluşlardakiÜyelikler / Görevler:

TürkEczacılarBirliği,Üye,2021 -DevamEdiyor ,Türkiye

Kongre ve SempozyumKatılımı Faaliyetleri:

Brezilya’nınFloristikZenginliğiveEtnofarmakolojikÇalışmalar,Katılımcı, İstanbul,Türkiye

2022 RPMeds SağlıkGelişimPlatformu-AromaterapiZirvesi,DavetliKonuşmacı, İstanbul,Türkiye,2022

Balıkesir II.AromaterapiFestivali,DavetliKonuşmacı,Balıkesir,Türkiye,2022 5.UlusalTıpÖğrenciKongresi,DavetliKonuşmacı, İstanbul,Türkiye,2022

Tıbbi-AromatikBitkilerinHayvansalÜretimveHayvanSağlığındaKulanımıve İhtiyaçAnalizi ,Katılımcı, İstanbul,Türkiye, 2022