E. Hülya YÜKSELOĞLU,  Prof. Dr.  

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa, Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

2021- Profesör (Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı)

2019 -2021 Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdür yardımcısı

2014 - Bugün Adli Moleküler genetik laboratuvar Yöneticisi

2013 Doçentlik (Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı)

2004 Yardımcı Doçentlik (Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı).

2003 Doktora: İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı 

             Tezin İsmi: Y Kromozomu STR Polimorfizminin Babalık Tayini ve Adli İdantifikasyonda kullanımı.  

1996   Yüksek Lisans İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı

              Tezin ismiHLA-DQA1 Lokusunun polimeraz zincir tepkimesine (PCR) dayanan 2             farklı teknik ile tiplenmesinin adli bilimler açısından değerlendirilmesi. 

1992   Lisans:  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

1982   İstanbul Kız Lisesi

1993 Yılından bu yana İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ‘nde öğretim üye yardımcısı ve halen öğretim üyesidir. Babalık tayini, Soy bağı araştırmaları, Adli DNA analizleri, Popülasyon Genetiği, Adli Bilimler, Adli Genetik, Kriminalistik, Davranış genetiği, Epigenetik, Olay Yeri İnceleme, Standardizasyon ve Akreditasyon, Suç Organizasyonu, Cinsel suçlar, Çevre ve Suç, Çevre kirliliği ve canlılar üzerine etkisi,konularında çalışmaları olup,bualanlarda ulusal ve uluslararası makaleleri ve kongre bildirileri mevcuttur.Adli Bilimler Derneği, Bulletein of the International Association of  Forensic Toxicologists (TIAFT ),Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi Derneği (SODEM)Interdisciplinary Environmental Synergy, Moleküler Biyoloji Derneği ve Adli Biyoloji ve Gen Hukuku Derneği gibi gibi ulusal ve uluslar arası dernekler üyeliği halen devam etmektedir.